Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ελλάς Κύπρος

Αυτά που εξελίσσονται στην Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι άσχετα μ'αυτά πού συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αλλά και στην Ουκρανία,η οικονομική επίθεση πού δέχεται η Ελλάς κι η Κύπρος αφορά σ'ένα σχέδιο τ' οποίο έχει επινοηθεί από κέντρα πέραν τού Ατλαντικού κι αποσκοπεί στην πλήρη εξουθένωση των πολιτών τους προκειμένου να μην δύνανται αυτοί ν'αντιδρούν σε μετέπειτα συγκεκριμένες ενέργειες πού ετοιμάζουν να ξεκινήσουν κι οποίες θ'αποσκοπούν στον πλήρη αποκλεισμό της Ρωσίας από την μεσογειακή λεκάνη.Η παύση της ροής του ρευστού από τις οικονομίες των δύο χωρών με την ταυτόχρονη απομάκρυνση όσου είχαν συγκεντρώσει αυτές  επέφεραν ανθρωπιστική καταστροφή συγκρινόμενη μ'αυτές των σφοδρότατων πολεμικών αναμετρήσεων η δε αναφορά και σε άλλες χώρες όπως Ισπανία,Ιταλία,Πορτογολία,Ιρλανδία είναι ατυχής αφού καμιά απ'αυτές τις χώρες δεν μπορεί να συγκριθεί στην τραγωδία τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου.Αυτές οι πράξεις των δεν μπορούν να αναλυθούν με πολιτική ορολογία γιατί βρίσκονται έξω απ'αυτή κι όποια παρόμοια ανάλυσις είναι κενή και μετέωρη αφού αυτές εγγίζουν κι άπτονται της ίδιας της μεταφυσικής.Ο Έλλην πολίτης και στα δύο κράτη πρέπει να συνειδοτοποιήση την κρισιμότητα των πραγμάτων και να προετοιμάζεται γιά πάρα πολύ χειρότερα επερχόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου